Archiv článků

12.05.2018 15:27

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zveřejňujeme Informace pro pacienty o...

Celý článek

—————

26.02.2014 14:06

Preventivní prohlídky

Obsah a časové rozmezí všeobecných preventivních prohlídek je definován vyhláškou č. 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách.  

Celý článek

—————

06.04.2011 21:09

Měření srážlivosti krve (INR, Quick)

Nemocní po trombóze žil, embolii plic, zlomenině dolních končetin, operaci srdeční vady a při některých srdečních arytmiích musejí obvykle užívat léky na ředění krve (např. warfarin). Při užívání těchto léků je ovšem třeba pečlivě monitorovat srážlivost krve, aby se předešlo riziku krvácení....

Celý článek

—————

09.01.2011 20:10

Samovyšetření jako prevence rakoviny prsu

 Všem ženám doporučuji shlédnout velmi názorné video o samovyšetření prsu, které natočila primářka Miroslava Skovajsová z pražského Mamma Centra.   

Celý článek

—————

30.12.2010 09:38

Vyšetření stolice na okultní krvácení

Vyšetření stolice na okultní (skryté) krvácení hradí pojišťovna od 50 do 55 let věku každoročně. Od 55 let je možné buď pokračovat v kontrolách tímto testem každé dva roky, nebo absolvovat jednorázovou kolonoskopii (vyšetření střeva ohebnou hadicí s optikou, která umožňuje...

Celý článek

—————

30.12.2010 09:30

K čemu slouží vyšetření CRP?

CRP je parametr zánětu, který slouží k odlišení virové a bakteriální infekce. Zatímco u virové infekce k významnému vzestupu CRP nedochází, u bakteriální infekce se hodnota CRP zvyšuje již po několika hodinách od jejího vzniku. Vyšetření tedy umožní zjistit závažný stav v době, kdy...

Celý článek

—————

07.10.2010 19:13

Write to us with your feedback

Would you like to ask us questions about the services we have available? Please contact us. We appreciate your feedback as it helps us to continue to serve you to the best of our ability.

Celý článek

—————

07.10.2010 19:12

Welcome to our new clinic website

We would like to announce the launch of our clinic's new website. In addition to the general information about the services we provide, you can also get the latest medical news reports and more. We strive to keep you informed about health care related events and new medical products, procedures and...

Celý článek

—————


Kontakt

MUDr. Klaudia Větrovská

Praktický lékař

Lékařský dům
Plzeňská 1880
266 01 Beroun


Telefon: 725 056 248